Хэрэглэгчийн цахим систем

Цахилгаан, дулааны хэрэглээгээ хянах

Онлайнаар төлбөрөө төлөх

НӨАТ-ын баримт авах

Төлбөрийн мэдээллийн дэлгэрэнгүйтэй танилцах

Санал хүсэлт, өргөдөл гомдол өгөх

Дуудлагын түүх

Дуудлага өгөх утас: 77112106, 70357374